Blog Militarny | SklepyMilitarne.pl – Ranking sklepów militarnych

SZTURM NA ZAMEK W TYKOCINIE

W ciągu roku w naszym kraju organizowane są liczne inscenizacje przedstawiające ważne bitwy, oraz takie, o których nie usłyszymy w szkołach. Niezależnie od rangi wydarzenia, każda inscenizacja skupia wokół siebie szerokie grono zapalonych pasjonatów, którzy biorą w niej udział, pomagają w organizacji lub przyjeżdżają w celu obejrzenia rekonstrukcji dawnych wydarzeń. Dużym zainteresowaniem cieszyła się rekonstrukcja szturmu na zamek w Tykocinie, która odbyła się trzeciego lutego 2018 roku. Nawiązywała ona z detalami do wydarzeń, które miały miejsce w roku 1657, kiedy to zamek w Tykocinie znajdujący się wówczas w rękach Radziwiłłów, którzy sprzyjali Szwedom, został oblężony przez wojska hetmana Sapiehy. Po długich walkach siły stacjonujące na zamku ostatecznie przegrały, a zamek został odbity. Była to jedna z ważniejszych bitew która odbyła się podczas potopu Szwedzkiego. Tegoroczna rekonstrukcja odbyła się zimą, by jeszcze lepiej nawiązywać do okresu w którym toczyły się walki. Pomimo niskiej temperatury, na oglądanie rekonstrukcji przybyła bardzo duża grupa zapaleńców, która mogła dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego specyficznego okresu w historii, wymienić się spostrzeżeniami a także podpatrzeć jakiego typu uzbrojenia używały obie strony wojsk. Cała rekonstrukcja została odtworzona z najdrobniejszymi detalami, tak więc poza orężem zgadzały się także historyczne stroje a niekiedy nawet i mowa. Klimatu bez wątpienia nie zabrakło, a każdy z uczestników jak i widzów mógł poczuć się jak w czasach, kiedy oddziały hetmana Sapiehy ruszyły na dobrze ufortyfikowany zamek. Całe wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej o godzinie trzynastej, by następnie godzinę później otworzyć wydarzenie na placu Czarnieckiego Szturm zamku rozpoczął się około godziny piętnastej i wraz z walkami na dziedzińcu trwał przez półtora godziny, a w tym czasie goście mogli dokładnie podpatrzeć w jaki sposób przebiegały walki. Rekonstrukcje oblężenia są cykliczne, więc każdy kto w tym roku nie mógł w nich uczestniczyć, może spróbować swojego szczęścia w przyszłości.

Comments are closed.